CentOS, Fedora, RPMFusion, ELRepo, Ubuntu Mirror repository hosted by Nayatel (Pvt) LtdCentOS Repository


Fedora Repository


Fedora EPEL Repository


RPM Fusion Repository


ELRepo Repository


Ubuntu Releases


Ubuntu Archive